Over LIFE+

Het LIFE-programma is een instrument van de Europese Commissie voor extra financiering van initiatieven voor het milieu.

De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het milieubeleid en de wetgeving van de Europese Unie, door cofinanciering bij proef- of demonstratieprojecten met een Europese meerwaarde.

Voorstellen die in aanmerking komen voor het LIFE-programma worden onderverdeeld in één van de drie onderdelen, te weten: LIFE+ Natuur en Biodiversiteit, LIFE+ Milieubeleid en Bestuur en LIFE+ Informatie en Communicatie. LE2AP valt onder LIFE+ Milieubeleid en Bestuur.

Meer informatie

Alle informatie over het LIFE-programma kunt u terug lezen op: