Projecttaken, doelstellingen en (tussen)resultaten

LE2AP is ingedeeld in projecttaken met als doel het project gefaseerd uit te voeren en tussentijds te evalueren of de doelstellingen worden bereikt. Hieronder staan de verschillende projecttaken beschreven met de bijbehorende doelstellingen en de behaalde resultaten.

Actie B1: Droog freezen en scheiden van gerecycled asfalt

Droog freezen

Doelstelling Doel is te valideren of droog frezen een effectieve methode is om de hoeveelheid vocht in teruggewonnen asfalt te verminderen.
Resultaat Na diverse proeven is geconcludeerd dat de focus op het droog frezen van asfalt een ineffectieve oplossing is om de hoeveelheid vocht in teruggewonnen asfalt op de asfaltcentrale te verminderen. Op dit moment zijn er effectievere alternatieven beschikbaar waarbij er geen aanpassingen van het freesproces benodigd zijn. Deze alternatieven zullen worden ingezet tijdens de full-scale demonstratie.

Scheiden van gerecycled asfalt

Doelstelling Doel is teruggewonnen asfalt te scheiden in de oorspronkelijke steenachtige fracties en mastiek (bitumen, vulstof en zand).
Resultaat Met de resultaten vanhet LE2AP project is BAM in staat asfalt te scheiden in haar oorspronkelijke componenten. Deze projecttaak is succesvol afgerond en zal in de aankomende jaren worden geïmplementeerd in de asfaltrecycleketen.

Actie B2: Duurzaam asfalt

Doelstelling

Doel  is meerdere technieken voor duurzaam asfalt en duurzame asfaltproductie te combineren in de productie van één asfaltmengsel dat aangebracht wordt tijdens de full-scale demonstratie.  De doelstelling voor projecttaak B2 kan opgedeeld worden in onderstaande subdoelen:

 1. Reduceren van geluidsemissies van verkeer met 7dB;
 2. Reduceren van milieu-emissies gedurende de productie van asfalt (CxHy, fijnstof, NOx, energiegebruik, CO2, CO en geur);
 3. Toepassen van minimaal 80% teruggewonnen asfaltmateriaal.
Resultaat

Resultaten kunnen worden onverdeeld op basis van bovengenoemde subdoelen:

 1. Reduceren van geluidsemissies van verkeer met 7dB
  Resultaat inzichtelijk na aanleg en validatie van de full-scale demonstratie.
 2. Reduceren van milieu-emissies gedurende productie van asfalt
  Resultaat inzichtelijk na aanleg en validatie van de full-scale demonstratie.
 3. Toepassen van minimaal 80% teruggewonnen asfaltmateriaal
  Gedurende de semi-full scale demonstratie is er een asfaltmengsel aangelegd en geproduceerd dat voor meer dan 80% uit gerecycled materiaal bestaat. Deze resultaten zullen tijdens de full-scale demonstratie verder worden opgeschaald.

Actie B3: Productie en aanleg nieuw asfaltmengsel

Doelstelling

Doel is de uitkomsten rondom projecttaak B1 en B2 te integreren. De geïntegreerde technieken worden hierna gedemonstreerd in twee fases:

 1. Semi full-scale demonstratie (test deel);
 2. Full-scale demonstratie (vervangen deklaag van een bestaande weg).
Resultaat

De semi full-scale demonstratie is uitgevoerd van 19 tot 23 oktober 2015. Na diverse tests is er geconcludeerd dat het asfalt hetzelfde presteert t.o.v. reguliere asfaltmengsels zonder recyclingmateriaal. Daarnaast is er aantoonbaar 30% minder energie verbruikt.

Voor de full-scale demonstratie worden op dit moment de laatste voorbereidingen getroffen. Planning is deze demonstratie medio september/oktober plaats te laten vinden. 

Actie C1: Monitoren van (milieu) impact van project acties

Doelstelling Doel is de projectindicatoren omtrent NOx, CxHy, COx, CO, fijnstof, energie gebruik, geur, recyclingpercentage en grondstofgebruik te monitoren.
Resultaat Gedurende de semi full-scale demonstratie zijn de projec indicatoren gemonitord. Hieruit bleek dat de ontwikkelingen in de lijn der verwachtingen liggen. Na het uitvoeren en verwerken van de gegevens van de full-scale demonstratie kunnen de definitieve resultaten worden vastgelegd.

Actie C2: Socio-economic assessment (SEA)

Doelstelling Het meten van de sociaal-economische gevolgen van de productie van asfalt op de omgeving en de impact van het LE2AP project.
Resultaat De definitieve assessment zal worden uitgevoerd na voltooiing van de full-scale demonstratie.