Over LE2AP

LE2AP (Low Emission2 Asphalt Pavement) is een demonstratieproject dat deel uit maakt van het LIFE-programma, een instrument van de Europese Commissie voor extra financiering van initiatieven voor het milieu. 

De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen aan de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het milieubeleid en de wetgeving van de Europese Unie door cofinanciering bij proef- of demonstratieprojecten met een Europese meerwaarde.

3D-weg

Met LE2AP  wil BAM Wegen de weg bereiden  naar duurzame in situ asfaltproductie, de 3D-weg. De 3D-weg is een concept  dat is ontstaan vanuit de visie van BAM Wegen en focust  op drie punten: Decibellen (reductie van verkeersgeluid), Duurzaamheid (met respect omgaan met de omgeving) en Doorstroming (hinder van verkeer beperken).

LIFE+ Subsidie

Om een goede stap te kunnen zetten in de richting van het einddoel, de 3D-weg, heeft BAM Wegen Europese subsidie aangevraagd.. De Europese Commissie heeft deze zogenaamde LIFE+ subsidie in juli 2013 toegekend. De bijdrage vanuit Brussel bedraagt circa € 1,3 miljoen, een bedrag dat BAM  verdubbelt .  LE2AP moet leiden tot de aanleg van een proefvak van 1 kilometer met een deklaag die voor minimaal 80 procent bestaat uit gerecycled asfalt, een geluidreductie heeft van minimaal 7 dB(A) en bestaat uit asfalt dat is geproduceerd bij 80 graden Celsius. De LIFE+ subsidie loopt tot medio 2017.

Meer informatie